AKTUALNOŚCI
    O NAS
    WŁADZE SIT
    STATUT SIT
    FITCE
    KONFERENCJE
    !!! KONKURSY !!!
    !!! GALERIA !!!
    ODZNACZENIA HONOROWE
    OPINIE
    OFERTY/SZKOLENIA
    OCENY INNOWACYJNOŚCI
    PRZYDATNE ADRESY
    HISTORIA TELEKOMUNIKACJI
    AKADEMIA
    KONTAKT


    
|    FITCE Congresses    |    IFIP Networking 2019   |    FITCE Forum ...   |    Materiały dla członków SIT   |    Sprawozdania   |


OPINIE:

"Opiniowanie środowiskowe SIT" dokumentów normatywnych telekomunikacji

Dokumenty do zaopiniowania do pobrania z www.mac.gov.pl , www.uke.gov.pl oraz z www.sit.org.pl.
Wstęp

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w zakresie działów administracji rządowej łączność oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), pełniący funkcje "regulatora państwowego w zakresie łączności" - są powołane między innymi do wydawania aktów prawnych, obowiązujących wszystkich operatorów i jednostki zajmujące się telekomunikacją. Do takich aktów zalicza się między innymi:

Akty te są dokumentami normatywnymi dla wszystkich jednostek zajmujących się telekomunikacją a szczególnie dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych.
Przed wprowadzeniem w życie tych dokumentów są one odpowiednio korygowane i uzupełniane przez poddanie ich szerokiej, państwowej (inne Ministerstwa i jednostki państwowe) i społecznej konsultacji (np.: SIT, SEP itp.).
Tryb opiniowania oparty jest na publikowaniu projektów tych dokumentów na witrynach Internetowych MT oraz UKE wraz z zazwyczaj miesięcznym terminem zakończenia zbierania uwag, opinii i propozycji.
Po tym MAiC/UKE, w przypadkach kontrowersyjnych, dokonują dodatkowych konsultacji (szczególnie prawnych i ekonomicznych) oraz organizują odpowiednie spotkania z zainteresowanymi stronami, następnie wydają do zatwierdzenia ostateczną, wyważoną wersję danego dokumentu.
W zależności od wagi dokumentu zatwierdzenie jego odbywa się w trybie:

Akcja ta rozpoczęła się w lutym 2003 r. i trwa do chwili obecnej. Do końca 2005 r. zaopiniowano 103 dokumenty. Akcja jest nadal kontynuowana, gdyż oczekuje się jeszcze znacznej liczby dokumentów normatywnych, np. uwzględniających regulacje Unii Europejskiej w zakresie łączności elektronicznej i usług.
Należy podkreślić, iż SIT bardzo szeroko i głęboko włączył się do akcji konsultacji oraz opiniowania, docierając do terenowych kół oraz zrzeszonych w nich - kolegów ekspertów i specjalistów z poszczególnych dziedzin i specjalizacji telekomunikacji.

Aktualny system opiniowania dokumentów normatywnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wszystkie projekty aktów normatywnych z zakresu telekomunikacji są publikowane w witrynie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

Treść tych akt jest zazwyczaj podana w postaci plików "pdf", łatwych do ściągnięcia i wydruku. Znajdują się tam też informacje dotyczące terminów nadesłania opinii. Terminy te dotyczą opracowań zbiorczych z danego środowiska opiniującego między innymi - SIT.

Aktualny system opiniowania dokumentów normatywnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej - UKE.

Wszystkie projekty aktów normatywnych z zakresu telekomunikacji są publikowane w witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Treść tych akt jest zazwyczaj podana w postaci plików "pdf", łatwych do ściągnięcia i wydruku. Znajdują się tam też informacje dotyczące terminów nadesłania opinii. Terminy te dotyczą opracowań zbiorczych z danego środowiska opiniującego między innymi - SIT.

Punkt zbioru opinii, uwag, propozycji. dotyczących dokumentów normatywnych.

Jako taki punkt został wyznaczony Zarząd Główny SIT.

Uwagi, opinie oraz propozycje zmian i uzupełnień prosimy nadsyłać najpóźniej w terminie pięciu roboczych dni przed upływem zasadniczego terminu - na adres Zarządu Głównego SIT:
e-mailowy: zarzad@sit.org.pl
pocztowy:
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji - SIT
Zarząd Główny
ul. Kaliska 11 lok. 406
02-316 Warszawa
sekretariat - kol. Ewa Woroszyło
tel.: 22 659 1190.
e-mail:
zarzad@sit.org.pl
Ogólną koordynację opiniowania SIT pełni:
Sekretarz Generalny SIT - kol. Mirosław Stando
tel. 22 659 1190.
e-mail: zarzad@sit.org.pl

Ostateczne opinie będą przygotowywane przez osoby upoważnione przez ZG - SIT.


Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Copyright © 2011