AKTUALNOŚCI
    O NAS
    WŁADZE SIT
    STATUT SIT
    FITCE
    KONFERENCJE
    !!! KONKURSY !!!
    !!! GALERIA !!!
    ODZNACZENIA HONOROWE
    OPINIE
    OFERTY/SZKOLENIA
    OCENY INNOWACYJNOŚCI
    PRZYDATNE ADRESY
    HISTORIA TELEKOMUNIKACJI
    AKADEMIA
    KONTAKT


    
|    FITCE Congresses    |    IFIP Networking 2019   |    FITCE Forum ...   |    Materiały dla członków SIT   |    Sprawozdania   |


HISTORIA FITCE:

FITCE rozpoczęła działalność w 1961 i w ciągu roku stała się federacją stowarzyszeń krajowych z Belgii, Luksemburga, Francji, Holandii, Niemiec i Włoch. Do 1981 roku liczba członków urosła obejmując Irlandię, Wielką Brytanię, Hiszpanię i Grecję. Następnie FITCE pozyskała stowarzyszenia krajowe z Portugalii, Austrii, Czech, Polski, Bułgarii i Rumunii. Jednakże szybkie zmiany branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej w Europie, zachodzące w ciągu ostatnich kilku lat spowodowały, że kilka stowarzyszeń krajowych utraciło członkostwo w Federacji.

Początkowo Fédération des Ingénieurs des Télécommunications de la Communauté Européenne (FITCE) była, jak w oryginale wskazuje jej francuska nazwa, szczególnie skoncentrowana na wykwalifikowanych inżynierach we Wspólnocie Europejskiej. Jednakże w ciągu kolejnych lat, FITCE rozwijała się obejmując wszystkie geograficzne regiony europejskie. Ponadto, ponieważ rynek telekomunikacyjny w Europie rozwijał się - przechodząc do konkurencji pomiędzy operatorami sieci a rosnącymi w znaczeniu usługami i technikami teleinformatycznymi - począwszy od 2000 roku członkostwo w poszczególnych sfederowanych stowarzyszeniach krajowych rozszerzało się obejmując wszystkich profesjonalistów pracujących w tych branżach.

Każdego roku począwszy od utworzenia FITCE organizowała kongresy, goszczone przez jedno z jej krajowych stowarzyszeń, oferujące programy techniczne, socjalne i dla osób towarzyszących. Te doroczne kongresy stały się centralnym wydarzeniem w roku zapewniającym sposobność dla technicznych dyskusji pomiędzy delegatami i prezenterami. Jednak jedną z głównych cech kongresów FITCE stały się trwałe przyjaźnie i wzajemne relacje społecznościowe, wzmacniane programami socjalnymi i lojalnością członków. Do dzisiaj Luksemburg gościł trzy kongresy, oprócz inauguracyjnego kongresu w 1962 roku; Włochy gościły osiem kongresów; Niemcy i Belgia gościły po sześć kongresów; Francja i Hiszpania gościły po pięć kongresów; Grecja gościła cztery kongresy; Wielka Brytania, Irlandia i Polska gościły po trzy kongresy; Austria gościła dwa kongresy, a jeden kongres odbył się w Czechach w 2009 roku.

Niezależnie od aktywnego udziału w corocznych kongresach, stowarzyszenia krajowe odpowiednio odpowiadają na potrzeby swoich członków oferując stosowny zakres usług, obejmujących: lokalne i regionalne seminaria i konferencje, publikowanie wydawnictw, prowadzenie informacyjnych stron internetowych, webinariów, wizyt technicznych, szkoleń oraz uznawanie zawodowych kwalifikacji.

Opracował: Andy Valdar, Prezydent FITCE 2016-2018

FITCE:

SIT od roku 2002 jest członkiem Federacji Inżynierów Telekomunikacji Krajów Unii Europejskiej (FITCE), która została założona w 1962 roku przez inżynierów telekomunikacji Francji i Belgii. FITCE jest międzynarodowym Stowarzyszeniem wspierającym rozwój telekomunikacji i dziedzin pokrewnych. Pozwala członkom jego Federacji badać nowe idee wspierające rozwój telekomunikacji we wszystkich stowarzyszonych państwach. FITCE zajmuje się także badaniem zagadnień wynikających z rekrutacji, szkoleń, prac zleconych i rozwoju kariery fachowców z dziedziny telekomunikacji, a także rozwija kulturalne więzi i zachęca do przyjacielskich kontaktów między fachowcami należącymi do Stowarzyszenia.
W związku z członkostwem Polski w Federacji Inżynierów Telekomunikacji powołany został w ramach SIT Komitet FITCE. Komitet zajmuje się koordynacją prac związanych z przynależnością do Federacji i wynikających ze współpracy z Komitetem Sterującym FITCE oraz przedstawia problematykę poruszaną przez Federację na gremium SIT. Prezydentem FITCE jest obecnie Dr. Stefan Rugel, wybrany przez 57-ty Kongres FITCE na kadencję 2018/19


Kraje członkowskie

Polski Komitet FITCE
Przewodniczący Andrzej Dulka
Vice-przewodniczący Wojciech Hałka
Sekretarz Mirosław Stando
Kontakt:
zarzad@sit.org.plStowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Copyright © 2011