AKTUALNOŚCI
    O NAS
    WŁADZE SIT
    STATUT SIT
    FITCE
    KONFERENCJE
    !!! KONKURSY !!!
    !!! GALERIA !!!
    ODZNACZENIA HONOROWE
    OPINIE
    OFERTY/SZKOLENIA
    OCENY INNOWACYJNOŚCI
    PRZYDATNE ADRESY
    HISTORIA TELEKOMUNIKACJI
    AKADEMIA
    KONTAKT


    
|    FITCE Congresses    |    IFIP Networking 2019   |    FITCE Forum ...   |    Materiały dla członków SIT   |    Sprawozdania   |


AKADEMIA INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI:

Seminaria miesięcznika Networld pod marką Akademii Inżynierów Telekomunikacji będą miejscem spotkania specjalistów od telekomunikacji i sieci u operatorów telekomunikacyjnych. Te seminaria będą miejscem pogłębionej dyskusji i wymiany doświadczeń na temat wdrażania i wykorzystywania rozwiązań telekomunikacyjnych w środowisku sieci operatorskich. Mowa będzie nie tyle o modelach biznesowych, co o praktycznych i faktycznych możliwościach wykorzystywania i wdrożenia technologii, które mają posłużyć do realizacji takich modeli. Technologia ma znaczenie!

Na tych spotkaniach głos będą zabierać praktycy - eksperci od wiodących operatorów telekomunikacyjnych, którzy byli w stanie skonfrontować obietnice dostawców z wymogami biznesu operatorskiego i twardymi wymaganiami fizycznej sieci. Seminaria będą płaszczyzną debaty i networkingu prawdziwych fachowców od telekomunikacji.

Tematyka poszczególnych spotkań w ramach Akademii Inżynierów Telekomunikacji zrodziła się w wyniku szeregu rozmów z szefami rozwoju, utrzymania i planowania sieci u największych operatorów. Dlatego kolejne seminaria pod marką Akademii Inżynierów Telekomunikacji będą podejmować zagadnienia, które stanowią obecnie rzeczywiste priorytety dla osób decydujących o technologicznej rozbudowie i kierunkach migracji sieci operatorskich.


Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Copyright © 2011